Bataioak

Bataioak

Bataioak hileko lehenengo larunbatean izaten dira, 13:00tan. Prestakuntza, guraso eta aitajaun-amandreekin, egun batzuk lehenago izaten dira. Gurasoak bataiatutak egon behar dira eta aitajaun-amandreak sendotza sakramentua hartu eta 16 urte beteak izan. (cf. CIC 874 § 1) (cf. CIC 874 § 1)